Energioptimering

Reducering af energiforbrug er et stort område i vores samfund. Der kan være mange penge at spare. Vi har anerkendte Energikonsulenter der med deres store kendskab til området, kan være med til at skabe energioptimal drift af bygninger.

Energimærkning styr på forbruget

Energimærkning af bygninger er lovpligtig ved salg og udlejning.

Energimærkning af bygninger har to formål:

  1. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og CO2 skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
  2. Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Bygningen gennemgås af en af vores godkendte energikonsulenter, som herefter beregner bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.

Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet.

 

På den baggrund udstedes et energimærke med en mærkeskala. Mærkeskalaen går fra A til G. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

Det er sælger som skal bestille og betale for energimærkningen.

Offentlige bygninger og bygninger til handel og service er også omfattet af reglerne om energimærkning og skal mærkes regelmæssigt hvert 10. eller 7. år afhængigt af besparelsespotentialet for store bygninger.

 

Yderligere information:


Enfamiliehuse
Ole Diget Jensen
Tlf.: 40294535
Mail: ODJ@fuldendt.dk

Flerfamiliehuse, erhvervsejendomme m.m.
Henning Bodilsen
Tlf.: 22628808
Mail: HB@fuldendt.dk