3/1/2017

Besøgssted Filsø

FULDENDT projekterer spændende Bro og Platform ved FILSØ.
Opgaven er med en arkitektonisk nerve at skabe rammen om et besøgssted ved Filsø. Med besøgsstedet, der indgår i Realdanias kampagne Stedet Tæller, ønsker man at sætte fokus på yderområdernes store stedbundne potentialer. Man vil sætte fokus på naturens potentiale og dermed støtte udviklingen i det yderste Danmark.

Projektet består af en adgangsvej gennem den fredede Kærgård plantage. Vejen går ned til en parkeringsplads nord for Filsø Avlsgård. Herfra bevæger man sig af en sti ned til søkanten og går ud i søen på en landskabsbro. Broen ender i en platform cirka 35 meter ude. Herfra kan man gå videre retur mod søbredden og forsætte langs en sti i landskabet mod parkeringspladsen. Stien leder én til opholds og info området, i pladsens vestlige ende.
Projektet er udført med beton som det primære materiale. Det er gjort for at give projektet den fornødne tyngde til at markere sig som et punkt i dette enorme landskab. Projektet skriver sig herved også ind i sin samtid, og ønsker at fastholde historien om Filsø som et konstant foranderligt landskab.
 
15 fotos