7/2/2017

Byggeriet tager form

Byggeriet af Museums Center Blåvand begynder at tage form. Den ene af de 4 udstillingsrum er nu klar til at udstillingen kan påbegynde den endelige udformning. Som det fremgår af billedet er grundbelysningen og stål færdigmonteret og der mangler nu kun tilpasninger.

  • grundbelysning-museumscenterblåvand-jogk