23/8/2017

Filsø skolestue

FULDENDT har sammen med SCHØNHERR projekteret Filsø Skolestue.
FULDENDT varetager byggeledelsen og SCHØNHERR fører arkitekttilsyn.
Byggefasen er igangværende og forventes afsluttet ultimo januar 2018.
Pælefundering, fundaments bjælker er udført.
Der er etableret jordvarmeslanger under P-pladsen og udledning af tagvand til grøft,
samt diverse stikledninger. Der etableres solceller på taget.  
Entreprenør Otto Chrestensen udfører arbejdet.
Bygherren er Aage V. Jensens Naturfond.

3 fotos