10/1/2017

Filsø skolestue

FULDENDT projekterer også Skolestue og jordvarme ved Filsø.
Forslaget omhandler etablering af en bygning i tilknytning til ”stedet tæller” projektet ved
Filsø. Bygningen rummer en skolestue, med tilhørende birum og grejbank. Hertil kommer offentlige
toiletter, samt et overdækket areal med terrasser og informationstavler.
Bygningen er placeret langs projektets nordlige kant, og er form- og materialemæssigt integreret i projektet.
Bygningen opføres i én etage og udføres med facader i beton og træ, og med fladt sedumtag. Der
etableres brændeovn.

13 fotos