12/5/2017

Forsinkelsesbassin som parkanlæg

Reetablering af 3.000 m2 forsinkelsesbassin på Nyboder i Toftlund også kaldet Skolesøen. Bassinet ligger inde i byen som et parklignende anlæg.
Projektet omhandlede reetablering af regnvandsbassinet med håndtering og bortskaffelse af 1.300 tons slam, etablering af nyt sandfang, implementering af ny løsning for udløbsbygværket og opbygning af nyt skråningsanlæg omkring søen.
Opgaven blev udført med fokus på genbrug af de lokale resurser og øgning af stedets rekreativ værdi for borgere. Derudover blev der taget hensyn til anlæggets optimering med hensyn til drift og vedligeholdelse.
FULDENDT's ydelse har omfattet registrering af området, gennemførelse af forureningsundersøgelse af slammet, ansøgning af relevante myndighedstilladel-ser, bygherrerådgivning i forbindelse med projektering, udarbejdelse af udbud i hovedentreprisekonkurrence, udvælgelse af entreprenør, bygherretilsyn tids- og økonomistyring samt overordnet sags styring.
 

  • fuldendt-forsinkelsesbassin-regnvandsbassin