9/1/2018

Kirkens hus i prækvalifikationsfasen

Prækvalifikationsfasen for Kirkens Hus er igangsat
Varde Sogns Menighedsråd ønsker at opføre Kirkens Hus i Varde, som dels skal være et inspirerende mødested for kirkelige aktiviteter, samt en attraktiv arbejdsplads for kirkens medarbejdere.
FULDENDT har, som bygherrerådgivere, hjulpet Varde Sogns Menighedsråd med at konkretiserer ønskerne til det fremtidige byggeri, og vi er nu så langt i processen, at vi netop har anmodet rådgiverteams om at deltage i prækvalifikationsfasen med henblik på at finde 5 teams, som skal tegne et forslag til, hvordan Kirkens Hus skal se ud.