25/4/2017

Krebsestien - fremtidens plejecenter

Esbjerg Kommune bygger fremtidens plejecenter
Krebsestien er Esbjerg Kommunes ønske om at skabe en attraktiv, ældrevenlig bydel med ældreegnede boliger, et lægehus og fremtidens plejecenter som bydelens fyrtårn og forsamlingshus. På plejecenteret etableres café, træningslokale, wellnessrum, og andre rum, som skal give bydelens beboere mulighed for længst muligt at være selvhjulpen i eget liv.
Plejecenteret skal give bydelens og plejecenterets beboere mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter, og samtidig sikre gode forhold for ældrecenterets beboere, herunder de demensramte beboere, som kan have brug for at være en del af mindre fællesskaber eller afskærmning fra stimuleringer.
Plejecenterets 100 boliger fordeles i boliggrupper med 8 boliger i hver, hvilket skal skabe intime og hjemlige forhold for beboerne.
Plejecenteret har et samlet budget på 155 mio. kr. ekskl. moms.
Alle Esbjerg Kommunes visioner, ønsker og behov for byggeriet er noteret i et byggeprogram, som er udarbejdet af FULDENDTS bygherrerådgivere. Projektet er i prækvalifikationsfasen, hvor FULDENDT assisterer Esbjerg Kommune med kvalificeringen og udvælgelsen af 5 tilbudsgivere.

  • fuldendt-krebsestien-esbjerg-fremtidens-plejehjem