23/5/2017

Nyt liv i Lindingmølle vandløb

I 2015 færdiggjorde FULDENDT et vandløbsrestaureringsprojekt ved Linding Mølle v/ Varde.
Projektet omhandlede nedlægning af et gammelt overløbsbygværk og styrt ved udløbet fra Linding Møllesø. Som erstatning for styrtet blev lavet et ca. 425 meter langt omløbstryg.
Vandløbet er nu ved at finde ind i et nyt naturligt leje, brinker er vokset til med græs, gydebanker ses tydeligt på bunden gennem det klare vand og fiskeynglen svømmer talrigt rundt.
 

  • lindingmølle-vandløb-varde-fuldendt