7/3/2017

Oplevelsesloop i Varde

Varde kommune har i tæt samarbejde med Udviklingsrådet for Varde by, borgere og interessenter sammen med landskabsarkitekterne fra firmaet MOVE udarbejdet et projektforslag for delprojekter i forbindelse med oplevelsesloops i Varde By.
Delprojekt skal sikre sammenhængende forløb af oplevelser i og omkring midtbyen, så eksisterende seværdigheder synliggøres samtidigt med, at der skabes nye oplevelser for borgere og byens gæster.
Da en del af projektet skal gennemføres i og omkring Varde Å, som er det eneste større vadehavsvandløb, hvor udløbet ikke er reguleret med diger og sluseporte. Dette resulterer i helt specielle naturforhold, bl.a. påvirker tidevandet i Ho Bugt både vandstand og strømhastigheden langt op i Varde Å, ofte helt op til afløbet fra Karlsgårde Sø.
Oplevelsesloopsene består af 4 delelementer: Åparken – Nordhavnen – Åhavnen og Åpladsen.

FULDENDT har vundet udbudsrunden, som indeholder rådgivning og bistand til gennemførelse af et anlægsprojekt i Varde Midtby.

Projektet gennemføres med orbicon som underrådgiver.

 

  • Varde-oplevelsesloop-jogk