19/3/2019

Pælefundering i tidligere grusgrav

Vi arbejder lige nu med et udbud med REKA Gruppen/Eurodan-huse som bygherrer.
 
I forbindelse med opførelse af 35 huse ved Kongeåhaven i Nivå, skal der etableres fundamenter for husene. 
 
Kongeåhaven etableres i et område, hvor der tidligere har været grusgrav. Grusgraven er efter lukning blevet efterbehandlet, og der er dannet et naturområde, hvor dele af grusgraven er blevet fyldt op med tilkørt jord.
Der er således stor variation i dybderne til bæredygtigt lag, og der er derfor behov for pælefundering for en del af husene i området. Dette udbud omhandler således etablering af fundamenter for de huse, som er pælefunderet.

  • teglbakken-kongeåen-fuldendt-niveå-grusgrav-fundering