25/4/2017

Pakhuset miljøscreenes

Miljøscreening af pakhuset på Dokken i Esbjerg
Inden en bygning skal nedrives, skal evt. miljøfarlige stoffer lokaliseres, så de kan blive adskilt fra de materialer der kan genbruges. Miljøfarlige stoffer skal fjernes uden risiko for medarbejdere og det omgivende miljø.

Det gamle pakhus på Dokken i Esbjerg på ca. 2.500 m2 har udtjent sin funktion og skal rives ned. I den forbindelse udfører FULDENDT en miljøscreening af ejendommen. Miljøscreeningen tager udgangspunkt i hvilke materialer, der kan have været anvendt ved opførelsen i midten af 60’erne samt ved senere ændringer og renoveringer.
Ud over selve påvisningen af miljøfarlige stoffer udarbejder FULDENDT også et skema med forholdsregler, der skal benyttes ved arbejde med de miljøfarlige stoffer, for at minimere risikoen for medarbejderne og omgivelserne.

  • miljøscreening-dokken-pakhuset-esbjerg