23/8/2016

Reetablering af regnvandsbassiner

FULDENDT samarbejder i øjeblikket med Tønder Spildevand A/S om reetablering af 2 regnvandsbassiner i hhv. Skærbæk og i Rangstrup.
Oprensningen er en del af Tønder Spildevand A/S´ helhedsplan om reetablering af alle deres bassiner, så disse  lever op til kravene om funktionelle forsinkelsesbassiner for regnvand.
De nævnte bassiner er vokset til med buskads, sivplanter og mindre træer med store ophobninger af sand og mudder som følge af mange års manglende drift og vedligeholdelse. Det råder Tønder Spildevand A/S nu bod på ved at foretage gennemgribende oprensninger.
Foruden bassinerne i Skærbæk og i Rangstrup gennemføres der et bassinprojekt i Toftlund. Det allerede eksisterende bassin skal oprenses og udvides, så bassinet overholder de gældende krav om forsinkelse af regnvand, inden udledning til recipienten.
Anlægsarbejderne for de 3 nævnte projekter pågår lige nu og forventes afsluttet i løbet af oktober måned i år.
 
 
  • Forsinkelsesbassin Forsinkelsesbassinet i Rangstrup