30/5/2017

Renovering i Tønder

FULDENDT har sammen med Tønder Kommune iværksat et digerenoveringsprojekt af ådigerne syd for Tønder by.
Renoveringen er opdelt i etaper og udføres løbende de næste 5-6 år. Ultimo juni 2017 starter etape 2, hvor anlægsarbejderne på ca. 2,5 km ådige gennemføres. Dels skal digerne have oprettet regulativmæssig kronekote og dels skal kronebredden øges så det gøres muligt at køre med bil på digerne.
Etape 2 forventes færdiggjort medio juli 2017.

Her er link til presseomtale
 

  • ådigerenovering-tønder-fuldendt