2/10/2017

Seniorby, Krebsestien

FULDENDT har ydet bygherrerådgivning og været sekretær i bedømmelsesudvalget på projektet Krebsestien i Esbjerg.

Byggeriet skal omfatte 100 plejeboliger, der indrettes for demente og somatiske beboere med almene plejebehov. I tilknytning hertil skal opføres ca. 2.400 m² centerfaciliteter.
Det er hensigten, at opføre et moderne, fleksibelt byggeri, hvor der ved inddragelse af klimavenlige og sundhedsteknologiske løsninger skabes de bedste muligheder for tryghed og trivsel for såvel beboere som personale.
Herudover skal der skabes en seniorby omkring plejecentret, som rummer et lægehus og seniorvenlig boligbebyggelse.

Det er Esbjerg Kommunes ønske ikke alene at etablere fremtidens plejecenter, men også at etablere en ældrevenlig bydel med plejecenteret som fyrtårn og forsamlingshus, som kan stå til rådighed for anvendelse for områdets beboere.

 Af de 5 konkurrerende arkitektteams, var det GPP Arkitekter A/S, der løb med sejren.
Teamet består af GPP Arkitekter A/S, WE Architecture ApS, Rambøll Danmark A/S og SLA A/S.
 

4 fotos
  • fuldendt-krebsestien-plejehjem