28/2/2017

Skolesøen Toftlund

FULDENDT samarbejder i øjeblikket med Tønder Spildevand om reetablering af Skolesøen i Toftlund. Søen er anlagt i 1971 som regnvandsbassin og ligger i dag som et parklignende anlæg midt i Toftlund by. Søen trænger til total renovering med opgravning og bortskaffelse af slam fra søbunden, opbygning af nyt brinkanlæg samt etablering af nyt udløbsbygværk. FULDENDT forestår projektering og byggeledelse på projektet som forventes færdig medio marts 2017.

6 fotos
  • Toftlund-bygherrerådgivning-skolesøen-regnvandsbassin