23/8/2016

Værkstedssmøgen

Landskabsarkitekterne Schønherr A/S har udarbejdet projekt for renoveringen af Værkstedssmøgen i Varde.
Belægningerne vil fremover bestå af betonfliser på ca. 2x3 m, hullerne udfyldes med granitflækker.
Belysning vil fremover bestå af armaturer på master tilsvarende dem, der er brugt på Kulturspinderiet, samt strejflys, der placeres i belægning.
FULDENDT projekterer afvanding og belysning samt forestår byggeledelsen og tilsyn på arbejderne.
Arbejderne skal udføres sidst i 2016.