5/9/2017

Velkommen Klaus

Praktikant Teknisk Designer
Vi byder velkommen til vores nye praktikant Klaus Lønborg.
Klaus er startet den 23. august 2017 som teknisk designer.
Praktikperioden løber til den 20.09.2017.
 

  • Klaus-Lønborg-Fuldendt