Forureningsundersøgelse, Brande

forureningsundersøgelse

ForureningsundersøgelseK.L. Kristensen renser op

Orienterende forureningsundersøgelse på V1-kortlagt erhvervsejendom (20.000 m2) på Borupvej 2, Brande.
Ejendommen har været værksted, oplag for en af Danmarks største vejentreprenører.
Undersøgelsen er sket ifm. med nedlægning af virksomhedens aktiviteter forud for salg af ejendommen.
Foruden selve forureningsundersøgelsen har opgaven ligeledes bestået i en mere generel rådgivning om jordforureningsforholdene til ejendommens ejer ifm. salget af grunden.
 

Flere billeder

  • forureningsundersøgelse
  • forureningsundersøgelse

Fakta

Bygherre K. L. Kristensen
Byggeår 2013
Omfang 175 jordprøver
Anlægssum 1.47 mio. kr.

Kontakt os for yderligere referencer

Kontakt os