På cykel langs Tarmvej, Ølgod

cykelsti-tarmvej-ølgod-fuldendt

TotalrådgivningCykelsti langs Tarmvej

Opgaven omfattede projektering og anlæg af ca. 2.200 lbm. dobbeltrettet asfalteret cykelsti i 2.5 m bredde med tilhørende 12 m lang stibro over vandløb, samt ca. 100 lbm. enkeltrettet asfalteret cykelsti. Råd-givningen har yderligere omfattet forprojekt med besigtigelse, indhentning af lednings-oplysninger og jordbundundersøgelser.
Projektering indeholdende detailprojekt for sti herunder udformning af tracé, dimensionering af belægninger, afvanding, belysning samt stribe- og skilteplan. Udarbejdelse af udbud, afholdelse af licitation, udarbejdelse af indstilling og kontrahering. Byggeledelse, tilsyn samt arbejdsmiljøkoordinering under udførelse, samt projektopfølgning efterfølgende.
 

Flere billeder

  • cykelsti-tarmvej-ølgod-fuldendt
  • fuldendt-cykelsti-tarmvej-ølgod

Fakta

Bygherre Varde Kommune
Totalrådgiver FULDENDT
Byggeår 2016-17
Omfang
2,2 km + 10 m stibro over vandløb
Anlægssum 2 mio. kr.

Kontakt os for yderligere referencer

Kontakt os