Sønderho Strandsø, Fanø

Sønderho-strandsø-naturgenopretning-fugleskjul

NaturgenopretningEtablering af sø og fugleskjul

Projektet omfattede udgravning af en 1,5 ha sø, etablering af et 30 m2 stort fugleskjul samt retablering af omkringliggende klitområde.
Rådgivningen omfattede udarbejdelse af detailprojekt, dialog med brugergruppe, udbud forberedt for lokale mindre entreprenører, projektregulering efter forhandling med valgt entreprenør.
Endvidere udførtes supplerende arbejde omfattende ansøgning om vandløbsretslig godkendelse samt VVM-screening af projektet.
Projektet omfattede opgravning af ca. 9.000 m3 sand, hvoraf ca. 5.000 m3 sandmateriale blev genanvendt til opbygning af øer, retablering af klitter samt til opbygning af klit over fugleskjulet.
Projektet blev gennemført efter tidsplanen inden for det opstillede budget.
 

Flere billeder

  • Sønderho-strandsø-naturgenopretning-fugleskjul
  • Sønderho-strandsø-naturgenopretning-fugleskjul

Fakta

Bygherre Fanø Kommune
Byggeår 2015
Omfang 1,5 ha sø + 30 m2 fugleskjul
Anlægssum 1.47 mio. kr.

Kontakt os for yderligere referencer

Kontakt os