Tøndermarsken ydre kog, Tønder

tøndermarksen-ydre-kog-naturstyrelsen

naturgenopretningnaturgenopretning i marsken

Udarbejdelse af dispositionsforslag til gennemførelse af naturgenopretning af Tøndermarskens Ydre Kog, omfattende kortlægning af terrænforholdene, analyse af referenceområde, udarbejdelse af hævet vandstandsscenarier differentieret i forhold til fysiske muligheder samt beskrivelse af de tekniske forhold, og det krævede anlægsarbejde med tilhørende budget for anlægsomkostningerne.
Projektet er gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, og sigtede mod at få tilpasset og optimeret forholdene for ynglende vadehavsfugle på Ydre Kog.
.

Flere billeder

  • tøndermarksen-ydre-kog-naturstyrelsen
  • tøndermarksen-ydre-kog-naturstyrelsen

Fakta

Bygherre Naturstyrelsen
Byggeår 2010-12

Kontakt os for yderligere referencer

Kontakt os