Fugleskjul, Sønderho

fugleskjul-sønderho strandsø-natur

NaturEtablering af fugleskjul og 2 søer

Projektet omfattede udgravning af en 1,5 ha sø og etablering af 2 søer, etablering af et 30 m3 stort fugleskjul samt retablering af klitområde for lukket vandløb.

Rådgivningen omfattede udarbejdelse af detailprojekt, dialog med brugergruppe, udbud forberedt for lokale mindre entreprenører, projektregulering efter forhandling med valgt entreprenør.

Endvidere udførtes supplerende arbejde omfattende ansøgning om vandløbsretslig godkendelse samt VVM-screening af projektet.

Projektet omfattede opgravning af ca. 9.000 m3 sand, hvoraf ca. 5.000 m3 sandmateriale blev genanvendt til opbygning af øer, retablering af klitter samt til opbygning af klit over fugleskjulet.

Projektet blev gennemført efter tidsplanen inden for det opstillede budget.

Se video fra Sønderho Strandsø:
https://youtu.be/m_PsPKeqezo

Flere billeder

  • fugleskjul-sønderho strandsø-natur

Fakta

Bygherre Fanø Kommune
Byggeår 2014
Omfang 1,5 ha sø + 30 m² fugleskjul
Anlægssum 1,47 mio. kr.

Kontakt os for yderligere referencer

Kontakt os