Cykelsti, Kjelst

AnlægDobbeltrettet asfalteret cykelsti

Projektet omhandler en ca. 1.550 m dobbeltrettet asfalteret cyklesti, langs Kjelstvej ved Billum, ca. 480 m cykelsti langs Kjærgårdvej samt etablering af vigespor på Vesterhavsvej.

Endvidere overkørsler samt tilslutninger til eksisterende sti- og vejanlæg, herunder kørebaneafmærkning, samt krydsning af jernbanespor.

Rådgivningen har omfattet projektforslag med prissætning, afklaringer med BaneDanmark, forslag til trafikløsning med vigespor på Vesterhavsvej, udarbejdelse af detailprojekt afholdelse af udbud, tilsyn under udførelse, afleveringsforretning samt projektopfølgning efterfølgende.

Flere billeder

Fakta

Bygherre Varde Kommune
Bygherrerådgiver FULDENDT
Byggeår 2014
Omfang ca. 2 km.

 
Anlægssum 2,9 mio. kr.

Kontakt os for yderligere referencer

Kontakt os