Vadehavscentret, Vester Vedsted

Vadehavscentret-bygherrerådgivning

BygherrerådgivningUnik udstilling om 12 millioner trækfugle på rejse

FULDENDT har assisteret Esbjerg kommune i forbindelse med projektkonkurrence af om- og udbygning af Vadehavscentret.

Midt i Nationalparken skal der laves nye rammer for en unik udstilling om 12 millioner trækfugle på rejse.

Foruden FULDENDT er der tilknyttet en udbudsrådgiver. Projektet støttes af flere forskellige fonde, bl.a. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til almene Formaal.

Ydelsen omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med udstillingsleverancen. Herunder udarbejdelse af udbudsprogram, prækvalificering af leverandører, EU-udbud i totalentreprise med projektkonkurrence og efterfølgende sekretær for bedømmelsesudvalget.

Flere billeder

  • Vadehavscentret-bygherrerådgivning

Fakta

Bygherre Esbjerg Kommune
Bygherrerådgiver FULDENDT
Byggeår 2014 – 15
Omfang 2.000 m²
Anlægssum ca. 50 mio. kr.

Kontakt os for yderligere referencer

Kontakt os