Esbjerg modtagestation, Esbjerg

oprensning-modtagestation-jordprøver

forureningsoprensningNedlukning oprenser jorden

Ifm. nedlukning af liste 5-virksomheden Esbjerg Modtagerstations aktiviteter på ejendommen Sahara 6, Esbjerg er der gennemført en afgrænsning og efterfølgende oprensning af en række kendte jordforureninger.
.
Oprensningen har medført bortskaffelse af ca. 1.100 t. forurenet og lettere forurenet jord samt udtagning af 75 jordprøver til afgrænsning af forureningen.
 

Flere billeder

  • oprensning-modtagestation-jordprøver
  • oprensning-modtagestation-jordprøver

Fakta

Bygherre I/S Esbjerg Modtagerstation
Byggeår 2013
Omfang 2.700 ton forurenet jord
Anlægssum 650.000 kr

Kontakt os for yderligere referencer

Kontakt os