Varde Bymidte 04 Fuldendt

Totalentreprise

Byforskønnelse Varde

Renovering af Varde bys gamle gader med respekt for den oprindelige bykerne.

Bygherre
Varde Kommune og DIN Forsyning

Projektperiode
2016 – 2018

Omfang
5 bygader og 4 pladser

Anlægssum
28 mio. kr. 

En stor del af den gamle bykerne skulle renoveres og byforskønnes med hensyntagen til den gamle bygningsmasse, men med alle moderne tilgængelighedsprincipper tilstede.

I renoveringen blev de eksisterende belægninger opbrudt og nye granitbelægninger blev etableret. Belægningerne er alle steder projekteret således, at der overalt er en god tilgængelighed for byens borgere. Træer, gadelamper og byinventar blev ligeledes udskiftet.
I byrummet er opsat skulpturerne Samtalefugle lavet af multikunsteren Leif Sylvester Petersen.

I forbindelse med renovering af belægninger, blev der ligeledes udført kloakseparering for ca. 13 ha byopland, samt omlagt og fornyet fjernvarme- og vandledninger. Nyt kloakanlæg etableredes i dimensionerne ø200 til ø1200 mm.

Vores ydelser:

  • Projektledelse
  • Detailprojektering
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Udbudsforretning
  • Byggeledelse og fagtilsyn
  • Kontakt med borgere, ledningsejere og vejmyndighed, herunder trafikomlægningsplaner
  • Myndighedsansøgninger
Varde Bymidte 05 Fuldendt
Varde Bymidte 02 Fuldendt
Varde Bymidte 03 Fuldendt
Varde Bymidte 01 Fuldendt