FULDENDT

Privatlivspolitik

Introduktion

FULDENDT lægger stor vægt på at behandle dine personoplysninger med omhu og inden for lovens rammer.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke personoplysninger FULDENDT indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi beskytter dem. Derudover kan du læse om de rettigheder, du har, når FULDENDT behandler dine personoplysninger.

FULDENDTs privatlivspolitik er inddelt i disse hovedafsnit:

  • Hvad er personoplysninger?
  • Sådan behandler FULDENDT dine personoplysninger
  • Sådan beskytter FULDENDT dine personoplysninger
  • Dine rettigheder
  • Kontakt FULDENDT

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er f.eks. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mailadresse, CPRnummer, lønforhold, uddannelse mv.
 
I dit tilfælde er det dine oplysninger som privatkunde hos os, vi har brug for: navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse.

Sådan behandler FULDENDT dine personoplysninger

Hvilke personoplysninger og formål
FULDENDT indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer personoplysninger, FULDENDT behandler, afhænger af det enkelte formål. 
 
Levering af rådgivning
Dette formål omfatter f.eks. besøg af vores ingeniører på din hjemmeadresse i fx forbindelse med husgennemgang, eller du har brug for en statisk beregning på din private bolig.
 
FULDENDTs rådgivere er underlagt tavshedspligt, når de yder rådgivning. 

De lovlige grundlag for FULDENDTs behandling af dine personoplysninger er følger af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.
 
FULDENDT oplyser dig
Når FULDENDT behandler dine personoplysninger, oplyser vi dig om det. Hvordan vi oplyser dig, afhænger af den konkrete sammenhæng - om du får en service fra FULDENDT, eller om du blot sender os en email.
 
Berigtigelse af personoplysninger
FULDENDT forsøger at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Derfor opdaterer vi løbende dine personoplysninger, og vi retter straks personoplysninger, der måtte vise sig at være forkerte.
 
Videregivelse af personoplysninger
FULDENDT deler ikke dine personoplysninger med andre. Dog er dine oplysninger tilgængelige for vores statsautoriserede revisionsfirma.
 
Opbevaring af personoplysninger
FULDENDT har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.
 
Vi har nøje overvejet vores retningslinjer for opbevaring af dine personoplysninger i forhold til lovgivning og ønske om bedst mulig service. Opbevaringsperioden afhænger af formålet med rådgivningen og tidsrammen for den rådgivning, du modtager.

Sådan beskytter FULDENDT dine personoplysninger

FULDENDT beskytter dine personoplysninger og har interne regler, processer og kontroller for informationssikkerhed. Vores informationssikkerhed er baseret på en grundig vurdering af de risici, der er forbundet med behandlingen af dine personoplysninger.
 
Vi har både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere. For at undgå datatab tager vi endvidere løbende backup af vores datasæt.
 
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelses- forordningen, fordi vi behandler dine personoplysninger. Disse rettigheder er beskrevet nedenfor.
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst i dette dokument.
 
Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 
Ret til rettelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger, om dig selv, rettet.
 
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden vores generelle slettefrist.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I givet fald må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 
Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine person- oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse per- sonoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Ret til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst i dette dokument.
 
Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

Ret til at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Kontakt FULDENDT

Kontakt vedrørende FULDENDT’s behandling af personoplysninger:

Generelle spørgsmål
Hvis du har et generelt spørgsmål til, hvordan FULDENDT behandler personoplysninger, kan du kontakte FULDENDT på kontakt@fuldendt.dk
 
Brug af rettigheder
Hvis du ønsker at benytte en af dine rettigheder, som følge af at FULDENDT behandler dine personoplysninger, kan du kontakte FULDENDT på kontakt@fuldendt.dk.

Om denne tekst

Dette er FULDENDTs privatlivspolitik. FULDENDT kan løbende opdatere denne tekst med det formål at præcisere teksten eller rette fejl i sprog og indhold. 

Cookie erklæring