Nyhed - 30/04/2019

Fra teknisk anlæg til rekreativt område

Fornyeligt er FULDENDT gået i gang med at hjælpe Tønder Forsyning i forbindelse med oprensning og reetablering af regnvandsbassinet Jægerskov i Tof…

Læs mere
Nyhed - 03/09/2019

Byfornyelse i Bolderslev og Tinglev

Startskuddet til to omfattende byfornyelsesprojekter har netop lydt!
Aabenraa kommune har igangsat en helhedsplan for fornyelse af bymidten …

Læs mere

Helt kort om os Rådgivende
ingeniører

FULDENDT er et mindre rådgivende ingeniørfirma med hovedkontor i Varde. Vi tilbyder dels traditionel rådgivning inden for bygge og anlæg, men også bygherrerådgivning hvor vi blandt andet sikrer, et optimalt indeklima for medarbejderne. Vi tilbyder desuden rådgivning inden for miljø og jordforurening samt affaldshåndtering hos virksomheder.

Læs mere om os

Det kan vi

FULDENDT råder over en faglig bred personalegruppe med speciale indenfor:

Referencer

Med mere end 30 år på bagen har vi deltaget i mange forskellige spændende projekter og har derigennem fået erfaring indenfor en bred række af fagområder...

campus varde
Campus, Varde

Se referencer