Cases // Klimatilpasning

Klimaforandringer er en markant samfundsudfordring, der kan udfordre vores nærområder og mange af vores kulturelle værdier. Men vi kan være med til at afhjælpe konsekvenserne. Hvis fx regnvandet bliver indtænkt som en ressource, eller naturen har brug for hjælp, så har vi arbejdet med løsningerne.

Havdiger, ådiger, digerestaureringer, stormflodssikringer, regnvandsbassiner og LAR-løsninger. Myndighedsbehandling, bygherrerådgivning, totalrådgivning og byggeledelse og -tilsyn