6/9/2017

Brande Genbrugsplads Renovering

FULDENDT har projekteret renovering af Brande Genbrugsplads for Ikast Brande Kommune.
På den eksisterende genbrugsplads er der etableret en nedsænket containergrav til 9 containere med
tilhørende entreprenørvej.
Et område med tæt belægning og afledning til spildevand for containere til HHV.
Et bassinvolumen med reguleret udløb på spildevandsledningen, der overholder
udleder krav.
Et døgnåbent område, hvor kunderne kan aflevere affaldstyperne: haveaffald, rødder,
natur sten, jord, murbrokker, beton, tegl, samt afhente kompost.
Ny pladsbelysning.

FULDENDT har varetaget ansøgninger om myndighedsbehandling: byggetilladelse, dispensation for skovbyggelinje,
Nedsivningstilladelse, tilslutningstilladelse for spildevand, anmeldelse af VVM-pligt og miljøgodkendelse.
FULDENDT har varetaget projektering og udbud, byggeledelse og tilsyn, styring af anlægsøkonomien.
 

  • byggeledelse-projektering-fuldendt-renovering