31/1/2017

Bryndum Sognegard

FULDENDT har været bygherrerådgiver for Brydum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd i forbindelse med valg af rådgiverteam til etablering af ny sognegard. Nu har Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd bedt FULDENDT om at udføre granskningen af udbudsmaterialet, inden projektet udbydes i storentrepriser.

Sognegården skal være samlingssted for byen og omegnens beboere dels ved store arrangementer, hvor der etableres en undervisnings- og foredragssal og dels i form af det attraktive atrium, hvor man kan læse avis og nyde en kop kaffe med andre. Der etableres ligeledes et køkken, som kan benyttes af sognegårdens brugere.

Sognegården forventes opført marts 2017

3 fotos