25/4/2017

Fra kontor til beboelse

Forureningsundersøgelse Frodesgade 125 i Esbjerg

Ejendommen Frodesgade 125 i Esbjerg skal bygges om fra kontorbygning til beboelse opdelt i 24 lejligheder.
I forbindelse med ændring af anvendelsen skal ombygningen og efterfølgende benyttelse godkendes efter § 8 i jordforureningsloven.
For at kunne få en godkendelse efter § 8, skal ejendommens forureningsmæssige forhold kendes.

FULDENDT gennemfører en fuldstændig forureningsundersøgelse på ejendommen, omfattende jord- og grundvandsprøver samt poreluftmålinger under bygningen. Borearbejdet er udført i samarbejde med Francks Geoteknik mens udtagningen af prøver til analyse er foretaget af FULDENDTs medarbejdere.
Efter færdiggørelse af de udendørs arealer vil der blive udtaget prøver af al frit tilgængelig jord, for at dokumentere, at jorden er ren i mindst en halv meters dybde.

  • fuldendt-forureningsundersøgelse-frodesgade