13/9/2016

Reetablering af regnvandsbassiner

FULDENDT er sammen med Tønder Spildevand A/S i gang med at gennemføre en oprensning af et regnvandsbassin i Skærbæk. Oprensningen består dels af fjernelse af bevoksninger, samt opgravning og fjernelse af forurenet slam fra bunden. Oprensningen er en del af en gennemgribende reetablering af alle regnvandsbassiner i hele Tønder Spildevands område.
Der pågår ligeledes en oprensning af et bassin i Rangstrup. I løbet at 2016-2017 oprenses yderligere 5 bassiner.
  • regnvandsbassin-skærbæk-udgravning-reetablering Udgravning af regnvejrsbassin ved Skærbæk