27/9/2016

Uddannelsesmesse

Mød os ved vores stand på karrieremessen i Esbjerg på Blue Water Dokken torsdag den 29.09.2016 kl. 13 - 18.

Ved vores stand kan du møde:
Morten Lundkvist, Partner, Rådgivende Ingeniør, Afdelingsleder Miljø.
Christina Husted Andersen, Anlægsingeniør, Uddannet 2014 Aalborg Universitet Esbjerg, Ansat i 2014.
Charlotte L. Korgaard, Bygge- og anlægsingeniør, Uddannet 2014 DTU, Ansat i 2014.
Jes Hjort Viuff, Konstruktionsingeniør, Uddannet 2014 Via University College Horsens, Ansat i 2014.

 

Karrieremesse Esbjerg er Sydjyllands største og eneste karrieremesse på tværs af videregående uddannelsesinstitutioner. På messen får du en unik mulig­hed for komme i kontakt med virksomheder inden for mange uddannelsesretninger – uanset om din målgruppe er inden for økonomi, markedsføring, web og programmering, ingeniør, bygge­teknik, miljø, sundhed, energi og offshore m.fl.
Karrieremessen er ikke alene en mulighed for at møde eventuelle frem­tidige arbejdsgivere, men ligeledes en mulighed for at orientere sig i de muligheder, der ligger i virksomhedens samarbejde med den studerende undervejs i uddannelsen via praktikforløb, projekt-eller specialesamarbejde.

Messen henvender sig primært til studerende fra sidste del af studiet eller netop dimitterede.

 

FULDENDT er en videns virksomhed, der udvikler sig gennem innovative løsninger med anvendelse af nyeste teknologier, og som har ydet ingeniør rådgivning siden 1980.
 
Rådgivningen bygger på en etisk, ansvars- og samfundsbevidst holdning med henblik på at gavne mennesker og medvirke til en reduceret påvirkning af miljøet.
 
Hensynet til miljøet sker som en integreret del af opgaveløsningen ved bl.a. at minimere energi- og ressourceforbrug gennem en målrettet projektering, der sikre kunderne attraktive økonomiske løsninger.
 
Vi yder rådgivning inden for byggeri, anlæg, miljø, affald og bygherrerådgivning.
 
Vores engagerede medarbejdere holdes opgraderet gennem vidensdeling og videreuddannelse, således at firmaet til enhver tid råder over fagligt velkvalificerede medarbejdere, der yder rådgivning på et højt fagligt niveau.
 
Vi skaber værdi for mennesker med respekt for naturen ....
Vi skaber værdi for mennesker og skåner miljøet ....
Vi videreudvikler ingeniører .....