10/10/2017

Udstykning til parcelhusgrunde

På Havborgvej 8, Hjerting ligger en tom fabrikshal, denne ønsker ejeren nedrevet og grunden udstykket til parcelhusgrunde. Grunden er kortlagt, som muligt forurenet, af Region Syddanmark.
FULDENDT gennemfører en forureningsundersøgelse, omfattende en historisk gennemgang af området, poreluftmålinger, grundvandsanalyser og jordprøver med det mål, at kunne få grunden udtaget af kortlægningen.

  • fuldendt-fabrikshal-parcelhusgrunde-udstykning