Byforskønnelse, Varde

RenoveringRenovering af bymidte

Varde Kommune har vedtaget fornyelsesplan for hele den indre del af Varde by. En stor del af den gamle bykerne skulle renoveres med hensyntagen til den gamle bygningsmasse, men med alle moderne tilgængelighedsprincipper tilstede. I renoveringen blev de eksisterende belægninger opbrudt og nye granitbelægninger blev etableret. Belægningerne er alle steder projekteret således at der overalt er en god tilgængelighed for alle byens borgere. Træer, gadelamper og byinventar blev ligeledes udskiftet.
I forbindelse med renovering af belægninger blev der ligeledes udført kloak-separering for ca. 13 ha byopland, samt omlagt og fornyet fjernvarme- og vand-ledninger. Nyt kloakanlæg etableres i dimensionerne ø200 til ø1200 mm.
Projektet kompliceres af, at der arbejdes i nogle af Vardes mest trafikerede gader.
FULDENDT´s ydelse består i projektledelse, detailprojektering, arbejdsmiljøkoordinering, udarbejdelse af udbudsmateriale samt byggeledelse og fagtilsyn. Projektet er udbudt som begrænset EU-udbud. Vi har gennemført udbudsforretning og efterføl-gende haft byggeledelsen og fagtilsyn.
FULDENDT stod også for koordinering med interessenter, de steder, hvor er blev placeret kunstværker i bybilledet.
Vi har ligeledes forestået kontakt med borgere, koordineringen med ledningsejere og vejmyndighed, samt udarbejdet trafikomlægningsplaner.
 

Flere billeder

Fakta

Bygherre Varde Kommune og Din Forsyning Spildevand A/S
Byggeår 2016-18
Anlægssum 33 mio.kr

Kontakt os for yderligere referencer

Kontakt os