Brørup Genbrugsplads 02 Fuldendt

Totalrådgivning

Brørup Genbrugsplads

Vejen Kommune fik opgraderet genbrugspladsen og bygget en ny materielgård i Brørup.

Bygherre
Vejen Kommune

Projektperiode
2014 - 2015

Anlægssum
22 mio. kr. 

Omfang
Pladsbelægninger –11.500 m2
Genbrugsbygning – 600 m2
Regnbed – 500 m2

FULDENDT projekterede etablering af ny genbrugsplads i Brørup for Vejen Kommune.

Den nye genbrugsplads omfatter bl.a.:

 • Dyb, sænket containergrav til 10 containere
 • Lav, sænket containergrav til 6 containere
 • Udvalgte containerpladser med tæt belægning
 • Afvanding via regnbede og åbne grøfter - LAR
 • Område til haveaffald
 • Bygning for administration, genbrugsbutik og farligt affald (ATEX-direktiv)
 • Ny pladsbelysning

Der var i hele projekteringsfasen fokus på miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, således at:

 • Tagvand og pladsvand nedsives
 • Kørevej for brugere og tømningsmateriel adskilles
 • Grønt tag på genbrugsbygning
 • Offentligt toilet for brugere af pladsen
 • Tilgængelighedskrav overholdt alle steder

Projektet blev udbudt i 4 storentrepriser.
Se under Byggeri for detaljer omkring materielgården.

Vores ydelser:

 • Afholdelse af workshops
 • Idéoplæg
 • Skitseprojekt
 • Hovedprojekt
 • Udbud og udbudsforretning
 • Projekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Sikkerhedskoordinering
Brørup Genbrugsplads 04 Fuldendt
Brørup Genbrugsplads 01 Fuldendt
Brørup Genbrugsplads 03 Fuldendt