Henne Strand 01 Fuldendt

Ingeniørrådgivning

Henne Strand Byforskønnelse

Wayfinding, der forbinder by og strand i naturens navn i den populær badeby Henne ved Vestkysten.

Bygherre
Varde Kommune

Arkitekt
Schønherr A/S Landskabsarkitekter

Projektperiode
2016 – 2018

Omfang
6.800 m2 udearealer

Varde Kommune ønskede med projektet ”Henne Strand” at styrke forbindelserne mellem Vesterhavet og kystbyen ved bearbejdning af tre delområder: Strandpladsen (p-pladsen helt nede ved stranden), Bypladsen (handelsgaden) og forbindelsesvejen imellem disse. Projektet havde som formål at forbedre forholdene for turister, gående og cyklister mellem stranden og kystbyen. Projektet indgik som en del af Realdanias ‘Stedet Tæller’-indsatser.

Med afsæt i områdets karakter og kvaliteter skulle projektet udvikle områdets aktiviteter, indhold og wayfinding, sådan at naturen kom i bedre kontakt med byen.

Løsningen blev at trække naturen ind i byen, ved etablering af menneskeskabte klitter. For at styrke de centrale holdepunkter mellem by og strand blev der udviklet to nye byrum, Strandpladsen og Bytorvet.

Forbindelsen mellem strand og by blev forbedret med wayfinding med bl.a. tydeligere afmærkning. Integreret trafik med hastighedsdæmpende belægninger og integrerede fortove blev etableret, så fodgængere, cyklister og bilister kan færdes sikkert side om side og lettere kan komme til og fra stranden.

Vores ydelser:

  • Projektering af infrastrukturanlæg – veje, cykelstier og fortove, belægninger
  • Publikumsfaciliteter
  • Omgivende terræner, klitter mv.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Fagtilsyn
Henne Strand 02 Fuldendt
Henne Strand 04 Fuldendt
Henne Strand 03 Fuldendt