Kloakering Fanø 03 Fuldendt

Bygherrerådgivning

Kloakering - Fanø

Stort sommerhusområde på Fanø er blevet kloakeret, så nu er 35 yderligere sommerhuse med på kloaknettet.

Bygherre
Fanø Vand A/S

Projektperiode
2022 - 2023

Anlægssum
4,9 mio.kr. 

Omfang
35 sommerhuse

Projektet omfatter kloakering ved 35 sommerhusgrunde i Nr. Meldbjergdal og Ved Skoven på Fanø.

Der er etableret kloakering i fuldt omfang på Ved Skoven mod syd, bestående af ca. 350 lbm. hovedledning samt tilhørende stikledninger og skelbrønde. Derudover er pumpestationen etableret, og der er udført reetablering af vejstrækningen.

For at det kunne lade sig gøre at kloakere i sommerhusområdet, hvor grundvandet står 1 meter under terræn, er der blevet grundvandssænket, så der i og omkring ledningsudgravningerne og herfra, dagligt oppumpes mellem 500–1000 m3 grundvand, som transporteres til en nedfældningscontainer, hvor det blandt andet renses for okker før vandmængderne, udledes til og nedsiver på et større nedsivningsareal.

Endvidere er der etableret kloakering i nordgående retning af Nr. Meldbjergdal, hvor der blev nedgravet yderligere ca. 400 lbm. hovedkloak inkl. stik ind til grundene samt en godt 300 m lang trykledning fra pumpestationen og ud til Strandvejen.

Vores ydelser:

  • Bygherrerådgivning
  • Projektering
  • Myndighedsbehandling
  • Udbud og udbudsforretning
  • Lodsejerkontrakter og -formidling
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn
  • Økonomistyring
Kloakering Fanø 01 Fuldendt
Kloakering Fanø 04 Fuldendt
Kloakering Fanø 02 Fuldendt