Områdefornyelse I Hirtshals 03 Fuldendt

Ingeniørrådgivning

Områdefornyelse i Hirtshals

Når natur, havn og by bindes sammen med smukke byrum og wayfinding i Hirtshals.

Bygherre
Hjørring Kommune

Projektperiode
2020 – 2021

Omfang
6.800 m2 udearealer

Anlægssum
8,5 mio.kr.

Områdefornyelsen havde til formål at styrke Hirtshals, som en god bosætnings- og leveby, hvor hverdagslivet i byen, turismen og livet på havnen nyder gavn af hinanden og øger byens attraktivitet. Hirtshals’ egnskarakteristiske kvaliteter skulle fremhæves og binde byen sammen i en interessant byforskønnelse i samspil mellem bymidte, havn og natur. 

Havnen er byens livsnerve og fortsat en vigtig del af byens identitet. Denne sammenhæng mellem by og havn skulle optimeres ved at udvikle ledelinjer og visuel sammenhæng mellem bymidten og havnen. Derfor er der foretaget en opgradering af veje, fortove, opholdsarealer og pladser ved at trække elementer fra havnen og naturen op i byen, og omvendt. På denne måde vil byen blive mere synlig og indbydende for borgere, turister og erhverv.

Opgaven omfattede totalrådgivning i form af landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning med inddragelse af trafik-, design- og formidlingskompetencer, hvorfor vi samarbejdede med STED Landskabsarkitekter, Le Bureau og Jan Luxenburger.

Vores ydelser:

  • Belægninger
  • Publikumsfaciliteter
  • Omgivende terræner
  • Byggeledelse og fagtilsyn
Områdefornyelse I Hirtshals 01 Fuldendt
Områdefornyelse I Hirtshals 04 Fuldendt
Områdefornyelse I Hirtshals 02 Fuldendt