Områdefornyelse I Skærbæk02 Fuldendt

Totalentreprise

Områdefornyelse – Skærbæk

Porten til Rømø er i Skærbæk

Bygherre
Tønder Kommune

Projektperiode
2016 – 2017

Omfang
Vejomlægning og LAR i Skærbæk midtby

Anlægssum
9 mio.kr.

Tønder Kommune ønskede at fremhæve Skærbæk, som en bevaringsværdig turistby, hvis rolle er at fungere som porten til Rømø. Alle projekterne blev gennemført i partnerskaber med aktive borgere og erhvervslivet. 

FULDENDT udførte, i samarbejde med MOVE Arkitektur, projektet, som omfattede ændringer af bymiljøet ved bl.a. vejforløbet af Storegade, Nørre Skærbækvej og Nissumsgade i bymidten.

P-pladsen mellem Lægehuset og Skærbæk Fritidscenter blev ændret. Overfladevandet fra veje og p-plads blev håndteret ved etablering af et grønt nedsivningsanlæg (LAR-løsning - Lokal Afledning af Regnvand). 

Der er etableret et attraktivt uderum omkring LAR-bassinerne bestående af stier, beplantninger, samt pladser, hvor folk kan opholde sig med diverse udendørsaktiviteter.

Arbejdet var kompliceret af, at arbejdet foregik i bymidten med tæt trafik, samt at området var tilkørsel for centerområdet og kommunens servicemedhjælpere, herunder skulle der bl.a. tages hensyn til jævnlige ambulancetransporter.

Vores ydelser:

  • Hovedprojekt
  • Ingeniørtegninger
  • Udbudsmateriale og udbudsforretning
  • Byggeledelse og fagtilsyn
  • Arbejdsmiljøkoordinering
Områdefornyelse I Skærbæk01 Fuldendt