Cykelsti Nymindegab 05 Fuldendt

Totalrådgivning

Renovering og nyetablering af naturcykelsti

Naturcykelsti fra Værnengene omkring Hjemmeværnsskoven, forbi Bjålum Klit ved Ringkøbing fjord og til Nymindegab by.

Bygherre
Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner

Projektperiode
2019 – 2020

Omfang
3,6 km.

Anlægssum
2,2 mio.kr.

Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner er gået sammen om at forbedre publikumstilgængeligheden til bl.a. Hjemmeværnsskoven og udsigten udover den fredede Bjålum Klit, Rinkøbing fjord og Værnengene.

Renoveringen af den eksisterende cykelsti er sket med ny belægning af stenmel og etablering af 2,5 m. bred dobbeltrettet cykelsti fra Vesterlundvej og til Vesterhavsvej i Nymindegab.

Der udover er der etableret en 3 m. bred cykel- og gangbro over Gødel kanal.

Vores ydelser:

  • Detailprojektering
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Licitation og kontrahering
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Afleveringsforretning og opfølgning
  • Myndighedsbehandling omfattende dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, bygge- og beskyttelseslinjer, strandbeskyttelse, fredede områder samt dispensation fra fredskovsbestemmelserne, Museumsloven og tilladelse efter Vandløbsloven
  • Lodsejerforhandlinger
Cykelsti Nymindegab 02 Fuldendt
Cykelsti Nymindegab 03 Fuldendt
Cykelsti Nymindegab 01 Fuldendt