Varde Loops02 Fuldendt

Ingeniørrådgivning

Varde loops - Byforskønnelse

Varde er en gammel købstad med unik natur, hvor en del af Unescos Verdensarv, Vadehavet, sammen med Varde Å, kommer helt ind i centrum.


Bygherre
Varde Kommune

Arkitekt
PLET Arkitektur

Projektperiode
2017 – 2019

Omfang
Ca. 5.000 m2
Havneanlæg
Uderum

Varde er en gammel købstad med unik natur, hvor en del af Unescos Verdensarv, Vadehavet, sammen med Varde Å, kommer helt ind i centrum. For at forbedre borgernes og turisternes mulighed for at opleve byens havneanlæg, har Varde Kommune ønsket at udvikle tre byrum langs Varde Å, som kaldes: Åparken, Nordhavnen og Sydhavnen.

Der er arbejdet med at integrere naturen ind i byen, ved bl.a. at etablere engområder og et gyde– og opvækstområde for den truede fisk, snæbel.

Al overfladevand håndteres lokalt, og bliver udnyttet som rekreative elementer i bybilledet med åbne render og naturlignende bassiner. 

I anlæggelsen af både byrum og oplevelsesloops, blev der i udformning og materialevalg sat fokus på at bevare og fremhæve områdernes natur– og kulturhistoriske udtryk, samt at skabe eksklusive oplevelser i udtryk og form, samtidig med øje for at belægninger og elementer sikrer god tilgængelighed for alle brugere.

Vores ydelser:

  • Projektering af konstruktioner, installationer og anlæg
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Myndighedsansøgninger
  • Byggeledelse
Varde Loops01 Fuldendt
Varde Loops04 Fuldendt
Varde Loops03 Fuldendt