Vejanlæg Arla Videbæk03 Fuldendt

Totalrådgivning

Vejanlæg – Arla Videbæk

Arla Foods Ingrediens udvider deres vejanlæg med trafiksikring, p-vej og portanlæg.

Bygherre
Arla Foods Ingredients P/S, Danmark Protein

Projektperiode
2019 – 2020

Omfang
0,5 km ny vej og renovering af eksisterende vej
Ny parkeringsvej 
Nyt portanlæg
Udvidelse af internt kryds    

I forbindelse med udvidelse af Arla Foods Ingredients´ aktiviteter på ejendommen, skulle der blandt andet anlægges ny adgangsvej, fra Sønderupvej ind til Arlas produktionsanlæg. 

Vejudvidelsen omfattede anlæg af en 7 m. bred vej med en 1,5 m. bred græsrabat, samt en 4,5 m. grøft til afvanding og nedsivning af vejvand. Der etableredes ca. 470 m. ny vej, samtidig med at eksisterende interne vej blev renoveret og udvidet på en ca. 150 m. lang strækning. Her blev ligeledes foretaget omdisponering af et internt kryds. 

Da vejene er domineret af tung trafik, kræves der fokus på de trafikale løsninger, både ved ind– og udkørsel ved Sønderupvej, det interne kryds, mulighed for sikker passage på vejen for både lastbiler og gående, samt forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter internt på virksomheden. 

Dette omfattede blandt andet anlæggelse af ca. 200 m. ny parkeringsvej og ændrede indkørselsforhold fra og til eksisterende p-pladser. 

Ved den nye indgang til virksomheden, skulle der anlægges et nyt portanlæg med adgangskontrol, og ligeledes opsættes sikkerhedshegn rundt om de nye vejanlæg.

FULDENDT stod for projekteringen af de trafikale ændringer, samt dele af myndighedsbehandlingen og vurdering af eventuelle påvirkninger af miljøet ved det nye anlæg. 

Vores ydelser:

  • Detailprojektering
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Licitation og kontrahering
  • Byggeledelse
  • Tilsyn
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Afleveringsforretning og opfølgning
  • Myndighedsbehandling
Vejanlæg Arla Videbæk02 Fuldendt
Vejanlæg Arla Videbæk01 Fuldendt
Vejanlæg Arla Videbæk04 Fuldendt