Brørup Materielgård 01 Fuldendt

Totalrådgivning

Brørup materielgård

Vejen kommune fik opgraderet genbrugspladsen og en ny materielgår i Brørup.

Bygherre
Vejen Kommune

Projektperiode
2014

Anlægssum
3 mio. kr.

Omfang
Kontorbygning 620 m²
Garagebygning 1.000 m2
Værkstedsbygning 420 m2
Saltlade 650 m2

FULDENDT projekterede etablering af ny materielgård i Brørup for Vejen Kommune.

Den nye materielgård er etableret ved siden af den nye genbrugsplads og omfattede etablering af:

 • Kontorbygning i 2 etager
 • Saltlade i 12 meters højde
 • Sammenbygget værksted og garagebygning
 • Værkstedet indeholder blandt andet vaskerum, kran og lastvognslift

Der var i hele projekteringsfasen fokus på miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, således at:

 • Tagvand og pladsvand nedsives på matriklen ved hjælp af regnbede, grøfter og ned-sivningsanlæg
 • God og sikker tilgængelighed til og på pladsen
 • Grønt tag på genbrugsbygning
 • Handicaptilgængelighedskrav overholdt alle steder

FULDENDT var totalrådgiver på opgaven, og denne blev løst sideløbende med projektering af den nye genbrugsplads. Der har i begge forløb været fokus på at opfylde bruger- og medarbejderønsker, som blev introduceret efter workshops og præsentationsmøder. 

Projektet blev udbudt i 4 storentrepriser.
Se under Anlæg for detaljer omkring genbrugspladsen.

Vores ydelser:

 • Afholdelse af workshops
 • Idéoplæg
 • Skitseprojekt
 • Hovedprojekt
 • Udbud og udbudsforretning
 • Projekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Sikkerhedskoordinering
Brørup Materielgård 02 Fuldendt
Brørup Materielgård 03 Fuldendt
Brørup Materielgård 01 Fuldendt