Den Kongelige Køkkenhave 02 Fuldendt

Ingeniørrådgivning

Den
Kongelige
Køkkenhave

En udvikling af slotshaven blev til en attraktion til glæde for lokalmiljøet og turister i Gråsten.

Bygherre
Slots- og Kulturstyrelsen

Arkitekt
P + P Arkitekter A/S

Projektperiode
2019 – 2020

Omfang
7.500 m2 køkkenhave
800 m2 nybygning og ombygning

I samarbejde med Sønderborg Kommune har Slots- og Kulturstyrelsen udviklet Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot, så den fremover kan blive en attraktion til glæde for både lokalmiljøet og turister fra ind- og udland, der lægger vejen forbi Gråsten Slot og Gråsten Slotshave.

Tidligere har køkkenhaven ikke været åben for offentligheden, og i de senere år har kun 1/5 af køkkenhaven været i brug. Fremover inviterer Den Kongelige Køkkenhave dog indenfor til oplevelser i køkkenhaven, gårdsalg og undervisning om vejen fra jord til bord. 

Køkkenhaven fik under renoveringen bl.a. en ny urtehave, et gartneri, en række forskellige bede til urter og bær, og der blev plantet en lang række frugttræer. En stor del af træerne bliver dyrket som espalier, og på den måde vil rækkerne af træer bidrage til at skabe mindre rum i køkkenhaven. 
Derudover blev der skabt en bred vifte af udendørsaktiviteter, hvor en høj gartnerfaglighed er i højsædet.

For at kunne understøtte drift og anvendelse af Den Kongelige Køkkenhave, blev der i forbindelse med projektet etableret en række nye bygninger.
Den eksisterende gartnerbygning blev ombygget og indrettet som en velkomstbygning med butik, café og toiletfaciliteter. I tilknytning til velkomstbygningen blev etableret et nyt drivhus, som anvendes til udeservering og arrangementer.

Der blev bygget et paradehus, der fungerer som et åbent værksted og samlingspunkt for havens aktiviteter, samt til overvintring af havens planter. 

I køkkenhaven blev der ligeledes etableret nye mandskabsfaciliteter med værksteder til alle dem, der arbejder i haven året rundt.

Vores ydelser:

  • Projektering af anlæg inkl. kloak
  • Projektering af konstruktioner
  • Projektering af energi
  • Projektering af VVS og ventilation
  • Fagtilsyn
Den Kongelige Køkkenhave 02 Fuldendt
Den Kongelige Køkkenhave 03 Fuldendt
Den Kongelige Køkkenhave 01 Fuldendt