Ølufvad02 Fuldendt

Ingeniørrådgivning

Naturværksted
Ølufvad

Aktivitets- og samværstilbuddet for voksne på Naturværkstedet Ølufvad fik det teknisk anlæg renoveret, og hele skolen blev samtidig energirenoveret.

Bygherre
Esbjerg Kommune

Projektperiode
2020

Omfang
1.300 m2

Anlægssum
3 mio.kr.

Naturværkstedet Ølufvad er et aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede voksne mellem 18 og 65 år. Naturværkstedet er et dagtilbud med mange forskellige aktiviteter som idræt, værksted, dyrehold og mulighed for andre praktiske opgaver.

Dagtilbuddet er indrettet i en gammel skole, hvor der er seks værksteder i hovedbygningen og en butik. Herudover er der glasværksted, værksted til produktion af optændingsbrænde, bistader, hønsegård, får og lam om sommeren og en gymnastiksal, foruden køkken og kantine.

Ingeniørprojektet omfattede en omfattende udskiftning af eksisterende varmeforsyningsanlæg til luft/vand-varmepumpe. Dette arbejde omfattede også totalrenovering af blandesløjfer, CTS og varmtvandsproduktionen for hele skolen.

Herudover skulle bestående vand- og varmeanlæg i bygningen udskiftes samtidig med der blev udført energibesparende foranstaltninger som udskiftning af vinduer, efterisolering af hulmur og efterisolering af bestående radiatornicher.

En stor del af projekteringen bestod ligeledes af registrering af bestående installationer, som for det meste var udført som skjulte og ikke tidligere registrerede. 

Bygningen skulle ligeledes optegnes i Revit herunder alle installationer ifm. energirenoveringen.

Udførelsesfasen foregik samtidig med Naturværkstedet var i brug. Der var en meget fin afstemning mellem skolen og håndværkerne, hvor skolens elever udviste stor interesse for håndværkernes arbejde.

Vores ydelser:

Projektering af…

  • Detailprojektering
  • Vand-, varme- og afløbsinstallationer
  • Nyt varmeforsyningsanlæg
  • Energirenovering
  • Tilhørende bygningsarbejder for tømrer, murer, gulvlægger og maler
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn
Ølufvad01 Fuldendt
Ølufvad02 Fuldendt