Holme Å 04 Fuldendt

Holme Å
– Broer

Genopretning af Holme å og Liljebroen i samarbejde med Varde Kommune, Aage V. Jensens Naturfond, Norlys og Den Danske Naturfond.

Bygherre
Varde Kommune

Projektperiode
2020 – 2023

Omfang
3 brosteder

Anlægssum
2,5 mio.kr.

I december 2020 startede genopretningen af Holme Å nordvest for Varde, som skal føre vandløbet tilbage til sin oprindelige form.

Genskabelsen betyder bl.a., at Holme Å igen bliver et naturligt fungerende vandløb over en strækning på 12 kilometer. 

Genopretningen vil gøre vandløbet tilgængeligt for oddere, laks, havørred, snæbel og lampret og give adgang til nye gydepladser i hele Holme Å’s længde (40 kilometer).

Den oprindelige Holme Å krydses af tre vejbroer, men broerne var ikke brede nok til den fremtidige øgede vandmængde, når åen får sin oprindelige bredde tilbage, så disse tre broer er nu blevet udskiftet til større og mere stabile broer.

Vi har lavet Liljebroen, som er 19 m. lang, 6 m. bred og 3,5 m. højt, og har en kampvægt på ikke mindre end 19 tons.

Vores ydelser:

  • Projektledelse
  • Detailprojektering
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Udbudsforretning
  • Byggeledelse og fagtilsyn
  • Kontakt med borgere, ledningsejere og vejmyndighed, herunder trafikomlægningsplaner
  • Myndighedsansøgninger

Projektet blev støttet af Varde Kommune, Norlys, Aage V. Jensens Naturfond og Den Danske Naturfond

Holme Å 03 Fuldendt
Holme Å 01 Fuldendt
Holme Å 02 Fuldendt