Miljøscreening Padborg01 Fuldendt

Miljøscreening Padborg

Miljøscreening før nedbrydning og bortskaffelse af bygningsværk.

Bygherre
Købstædernes Forsikring

Projektperiode
2019

Omfang
18 materialeprøver analyseret for 32 stofgrupper

Bygherre ønskede en totaludbrændt bygning ryddet for alle byggematerialer.

Inden nedbrydning og bortskaffelse af byggematerialerne blev igangsat, gennemførte FULDENDT en miljøscreening med henblik på at nedbrydningsarbejdet kunne blive udført arbejdsmiljømæssigt korrekt, samt at kunne sortere og bortskaffe affald miljømæssigt korrekt.

Den historiske gennemgang af ejendommen og bygningerne afdækkede, at der ville være risiko for at finde PCB, tungmetaller og asbest i bygningen.
Efterfølgende er der udtaget prøver af relevante bygningsmaterialer til analyse. I dette tilfælde blev der fundet både PCB, tungmetaller og asbest i bygningen.

På baggrund af analyseresultaterne blev der udarbejdet en screeningsrapport, som fortæller om forekomsten af miljøfarlige stoffer, og om hvilke forholdsregler der skal følges i forbindelse med nedbrydning og bortskaffelse af affald.

Vores ydelser:

  • Prøvetagning
  • Miljørådgivning
  • Screeningsrapport
Miljøscreening Padborg03 Fuldendt
Miljøscreening Padborg02 Fuldendt
Miljøscreening Padborg04 Fuldendt